Viser arkivet for januar, 2014

Trenger hjelp for å bli nummer to

Den klubben som skal bli nummer to i Sarpsborg-fotballen, trenger hjelp fra den som er nummer én.

Kort fortalt: Sarpsborg 08 bør sterkere på banen for å sørge for at vi får et nummer to-nivå i distriktet som gjør at vi slipper å sende våre nestbeste spillere til Halden, Moss – eller Østsiden.

I fredagens SA presenterer SFK en nysatsing som i første omgang skal føre klubben et hakk opp og til 3. divisjon. Klubbens ledere legger ikke skjul på at de ønsker å bli den beste klubben i kommunen bak Sarpsborg 08. Og med den satsingen de gjør blant annet gjennom Kenneth Jensen i deltidsstilling som daglig leder, virker det som man også har tenkt å sette kraft og ressurser bak det ønsket.
Det er moro å registrere at den gamle storheten på Kurland nå begynner å lee på seg igjen. At man ønsker å bruke den voldsomme bredden klubben har i form av en stor ungdomsavdeling, til også å gjøre seg bemerket på seniornivå.
Det kler liksom den blåhvite klubben å snakke i litt store bokstaver – også når det gjelder voksenfotball.

Men SFKs nysatsing er alene ikke nok til at det nødvendigvis blir den klubben som har posisjonen som byens nest beste lag. Flere andre foreninger har tidligere antydet at de ønsker samme plass, og Sparta er definitivt den klubben som i øyeblikket er nærmest rent sportslig sett

Det store spørsmålet er etter min mening hvilken rolle Sarpsborg 08, som den organisasjonen som er byens samlende fotball-kraft, tar i jobben med å skape et naturlig fotballhierarki i byen vår.
Jeg tror Sarpsborg 08 på litt sikt er avhengig av at distriktet får opp et lag som er oppe og lukter på en 2. divisjonsplass. Skal klubben greie å beholde en lokal forankring som nå på alle måter er truet i form av at eliteserielaget har en stadig større andel importer, må unge spillere få best mulig matching på et høyest mulig nivå. Og da er ikke 08s eget nedprioriterte rekruttlag i 3. divisjon godt nok.
Skal spillere som er på gang og i positiv utvikling ta et nytt steg, kan 2. divisjon være et utmerket springbrett. Lokalt husker vi for eksempel hvordan Joackim Jørgensen utviklet seg da han ble utlånt til Lørenskog i 2. divisjon. Han kom hjem som en mye bedre spiller – og er i dag en profil i Viking etter en tid i svenske Elfsborg.

Sarpsborg 08 må ta sin del av ansvaret for et godt nummer 2-lag, både i form av at man kanaliserer spillere man selv ikke har brukt for til lokale klubber, men muligens også økonomisk.
Men fotballfamilien i Sarpsborg må også bidra. En «familie» der flere ledere svelget store «kameler» i den vanskelige prosessen som førte til ett, felles satsingslag (08).
Skal man nå samles om et nummer 2-alternativ, må det svelges kameler igjen.
For også som sist er det nå flere klubber som vil ha samme posisjon.
Det store spørsmålet er om det er vilje til å skape noe felles en gang til.
Jeg må jo innrømme at jeg tviler på akkurat det!

FAKTANEST BEST I BY´N

  • Sarpsborg Fotballklubb satser på å skape et seniorlag som kan bli det neste beste laget i kommunen, etter Sarpsborg 08. Man gjør dette gjennom blant annet å ansette Kenneth Jensen i en deltidsstilling som daglig leder.
  • I øyeblikket er det Sparta Sarpsborg som er byens nest beste lag. Laget spiller i 3. divisjon sammen med Sarpsborg 08s rekruttlag, mens Sarpsborg FK, Borgen og Borgar alle hører hjemme i divisjonen under.
  • De siste årene har Sarpsborg-fotballen opplevde at spillere som blir overflødig i Sarpsborg 08 havner i klubber som Kvik, Moss og Østsiden.
Annonse